Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Fakta om massage

Ordet massage kommer förmodligen från latinet massa eller möjligtvis ifrån grekiskan massein eller masso, som betyder beröring.

Svensk Klassisk Massage är kanhända den mest kända

av massagemetoderna och den form som många i första hand tänker på, när man hör ordet massage.

Det är en behandlingsmetod mot muskelspänningar och ger inga direkta biverkningar men kan ibland ge lite stelhet dagen efter, vilket ganska snabbt försvinner.

Massage har funnits i tusentals år och nämns för första gången i kinesisk skrift ca år 3000 f. Kr.

Denna metod spred sig sedan till Indien ungefär 1000 år f Kr


Hippokrates var den förste som bildade sig en uppfattning om den medicinska effekten av massage. Han levde 460-377 f Kr.


Glaudius Galenus var en grekisk läkare som levde 199-129 f. Kr. Han medverkade med mycket skrivet material inom manuell medicin.


Per-Henrik Ling, även kallad gymnastikens fader var svensken som introducerade massagen i vårt land. Han levde för inte så länge sedan, närmare bestämt 1776- 1839 e. Kr.