Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jag använder mig av olika massagegrepp som t ex:


Effleurage (strykningar)


Petrissage (cirkelrörelser med hjälp av handflatan)


Omvända friktioner och friktioner (djupare cirkelrörelser med hjälp av fingrar)


Kantningar (trycker växelvis med samlade fingrar och hämtar sedan hem muskeln igen)


Tapotement (växelvis hackningar med lillfingersidorna)


Saxningar (växelvis användning av ena handens tumlov och andra handens samlade fingrar)


Vibrationer (ett avslappningsgrepp med skakningar)

Jag stretchar även muskler vid behov.